2/26/2011

KIHACHIRO KAWAMOTO
Three animated films directed by Kihachiro Kawamoto
Directors of Photography Minoru Tamura / Ken Yoshioka
Art Directors Tsuyuhiko Mibu / Suzushi Nakagawa
Takashi Komae / Masami Tokuyama


THE DEMON (1972)DOJOJI TEMPLE (1976)HOUSE OF FLAME (1979)